Seznam stránek

28 dubna 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA XMAGAZÍNU A-A

Jak jsme již avizovali, došlo ke zrušení několika webů spadajících do skupiny Xmagazínu A-A. K dnešnímu dni došlo ke kompletnímu odstranění webů (7), které nenesly přímo jméno stěžejních značek Xmagazínu (AzaNoviny, Azažurnál, XAN), neboť již tyto weby neplnily svůj účel a jejich provozvání bylo z hlediska celého projektu Xmagazínu neefektivní. Do budoucna není vyloučeno, že vznikne nový web AzaNovin, ovšem to je v tuto chvíli pouze ve sféře úvah. Byly též odstraněny veškeré odkazy na jiné redakce či weby a stránky na které pozbylo smyslu již upozorňovat. Blog Xglosy je ryze soukromou aktivitou zakladatele celého projektu Anděla Azazela a nijak se neváže a nespádá do akvizic Xmagazínu.


Vaše AzaNoviny

27 dubna 2017

Nová multimediální podoba AN

AzaNoviny č. 1/17 - Azanoviny vstupují do své 3. sezóny v novém kabátě, tedy v multimediální podobě. AN budou v tomto roce občasníkem a výrazně se změnil i obsah.
Zveřejňvány budou na FCB, G+ a XAN webu, kde najdete i archiv všech čísel.

AN Facebook

AN Google+

AN XAN-web


Vaše AzaNoviny

26 dubna 2017

JEDEME DÁL 2017

Po delší odmlce vyjde 1. číslo třeho ročníku AzaNovin. Bude úplně jiné, obsahem bude srovnání určitých položek jednotlivých chatů a bude se zabývat novinkami na sociálních sítích.

Dvojčíslo z konce minulého roku 40/41 již nevyjde, alespoň nebude inzerováno, maximálně bude zařazeno do archivu (pokud bude doděláno).

II. kanál AzaŽurnál se pustí po čase opět do sledování návštěvnosti chatů a vznikne k nové statistice článek s přehlednou tabulkou znázorňující vývoj návštěvnosti všech chatovacích služeb.

Není vyloučeno, že vznikne zbrusu nový web AzaNovin, který bude stěžejní vlajkovou lodí nahradivší do této doby hlavní produkt AN, kterým byla jednotlivá čísla. Toto je zatím ovšem pouze v rovině úvah.

Dále se výhledově chystá úprava a doplňovaní našeho YouTube kanalu a větší podpůrná aktivina na dalších sociálních sítích.


Vaše AzaNoviny