04 ledna 2023

AzaNoviny vstoupily do své 9. sezóny

 

AzaNoviny vstoupily do své 9. sezóny

Když začaly vycházet AzaNoviny, byly označovány jednotlivými čisly a ročníky. Takže klasicky jako tištěná média, ač byly publikovány v elektronické podobě. 17.06.2015 spatřila světlo světa hned první dvě čísla, a právě od té doby se datuje vznik projektu AzaNoviny Xmagazín A-A (v té době ještě projekt nenesl označení Xmagazín). Později jsme začali používat označení sezóna, když klasické původní vydávání bylo ukončeno a přešlo se na dnešní typ publikační činnosti. Ať už pro rok 2023 ale použijeme výraz ročník či sezóna, stěžejní je ta číslovka - a ta je jednoznačná "DEVĚT".

Staré a Nové AzaNoviny

Za Staré AzaNoviny se dá považovat období prvních tří sezón. Současnou podobu začaly AzaNoviny nabírat již v druhé polovině třetí sezóny, když byl spuštěn nový hlavní web. Každopádně nějakou plnohodnotnou podobu, která by se dala nazvat prvními dětskými krůčky, začaly AzaNoviny nabírat až od roku 2018, tedy od své čtvrté sezóny. Nebylo to ještě zdaleka ono, ale už to zcela jasně směřovalo k dnešní podobě, struktuře projektu a i určitému postupnému tématickému vývoji.

Možná ještě onen rok 2018 lze považovat za takové přechodné období, tudíž dnešní standardní AzaNoviny v podstatě započaly svoji dráhu až v páté sezóně, tedy od roku 2019. Samozřejmě ty přerody se nějakým způsobem prolínaly, takže se to nedá specifikovat přesně na jednotlivé sezóny. Orientačně se ovšem dá konstatovat, že Starým AzaNovinám patřily 3 sezóny, následovala sezóna přechodová, nu a Nové AzaNoviny vstupem do roku 2023 píší teprve svou pátou sezónu. A to by právě tak nevyznělo, a k tomu my se rozhodně nezříkáme těch prvních ročníků, i když bychom na ně dnes jako seriozní magazín asi mohli i raději zapomenout, ale nezapomínáme, každý projekt má nějakou historii, i ty první ročníky jsou naše, ačkoliv s hrdostí k nim nevzhlížíme. A dělají nám ono krásné číslo 9, které už je ku chlubení, že jsme tu, i s našimi "telecími léty", už takovou dobu.

8. sezóna - rok 2022

Na našem hlavním webu AzaNoviny probíhaly po celý minulý rok nejrůznější změny a úpravy, o kterých jsme se vás snažili právě zde na našem blogu průběžně informovat. Vznikaly nové rubriky a podrubriky, některé věci zase zmizely, prostředí a vzhled bylo zjednodušeno, byly odstraněny některé, po naší úvaze nadbytečné, prvky. Některé záležitosti byly i snahou o vylepšení SEO, přeci jen asi polovina návštěvnosti je tvořena právě příchozími z vyhledávačů. A návštěvnost je právě to, co nás mohlo v loňském roce těšit, jelikož průběžně a trvale narůstala.


AzaNoviny - Nekomerční projekt, který si na sebe vydělá

Projekt AzaNoviny Xmagazín A-A byl dlouhou dobu víceméně pouze dotován z vlastních zdrojů. To se ale od určité doby změnilo a projekt si na svou činnost již dokáže hravě vydělat. Naší vizí byl vyrovnaný rozpočet, což se daří, a nějaké mírné přebytky jsou opět vkládány zpět do projektu. Takže v prvním čtvrtletí letošního roku nás patrně bude kupříkladu čekat migrace na lepší a rychlejší servery.


Co nás čeká v 9. sezóně?

Doby překotných změn již naštěstí máme dávno za sebou. V tuto chvíli není v plánu pro tuto sezónu žádná naprosto radikalní změna či rozšiřování našeho portfolia. Projekt je pevně usazen a funguje, což nebylo hlavně v počátcích až takovou samozřejmostí, takže chceme v letošním roce udržet náš standard a nadále ho vylepšovat, zdokonalovat a zkvalitňovat. Nu a připravit se na vstup do kulaté desáté sezóny. Ano, je to neuvěřitelné, ale desítka už klepe na dveře. Skutečnost, že jsme tu již tak drahnou dobu je samozřejmě i Vaší zásluhou a my vám samozřejmě děkujeme za přízeň.

PF nakonec

Ke konci minulého roku jsme rozesílali "péefka" u všech našich nejdůležitějších titulů a rubrik (AzaNoviny, Recepty a vaření, Xglosy, X-Fórum). Tady si dáme to nejstěžejnější, čímž Vám i zde na našem blogu chceme ještě popřát vše dobré v letošním roce, ať již se to týká Vašich profesních, osobních či jakýchkoliv oblastí. Pour Féliciter 2023 :-)

 

PF 2023 - AzaNovinyAzaNoviny
Xmagazín A-A

 

24 prosince 2022

Vánoce 2022 na AzaNovinách

Předně bychom i v tomto blogovém článku chtěli popřát všem nádherné prožití Vánoc, nechť si je všichni užijí v pohodě a pospolitosti, a přesně takovým způsobem a v takovém duchu, jak každému vyhovuje. Již včerejšího dne jsme rozeslali za jednotlivé tituly či sekce vánoční přáníčka. A chtěli bychom také v tomto svátečním čase poděkovat všem našim čtenářům, kterých neustále přibývá, hlavně na našem stěžejním a prioritním webu AzaNoviny.

AzaNoviny - Hlavní web

AzaNoviny byly, jsou a vždy budou hlavním portálem celého projektu, koneckonců právě od jejich jména je odvozen název projektu, který v oficiální podobě zní "AzaNoviny Xmagazín A-A". AzaNovinám po celou dobu letošního roku rostla návštěvnost, ale tomu se budeme ještě věnovat v bilancování na úplkém konci roku 2022.

 

AzaNoviny - Vánoční přáníRecepty a vaření - Přidružená rubrika na webu AzaNoviny

Hlavní tématické okruhy a zaměření AzaNovin je jasné a zřejmé. Recepty a vaření jsou jakousi přidruženou rubrikou, která nám ovšem dělá stále větší radost, protože na stránky přivádí výraznou dílčí část návštěvnosti.

 

Recepty a vaření - Vánoční přáníXglosy - Blog Anděla Azazela

Blog zakladatele projektu AzaNoviny Xmagazín A-A Xglosy procházel v posledních letech velmi pozvolnou a postupnou tématickou proměnou, když téměř zcela vymizely články o retro chatovacích portálech, tedy téma na kterém v roce 2017 tento Azazelův blog vznikl. Za pár dní se ale již bude psát rok 2023, takže není divu, že se náš zakladatel věnuje současným tématům, která lidi zajímají. A když jsme u těch lidí, tak se samozřejmě se zmiňovanou změnou proměnil i okruh čtenářů. Dá se říci, že kvantitativně se nic nezměnilo, každopádně nyní mají Xglosy zcela rozhodně kvalitnější čtenářskou obec.

 

Xglosy - Vánoční přáníX-Fórum - Diskuzní fórum Xmagazínu

Ani diskuzní fórum neopomnělo rozeslat vánoční přáníčka, předně na sociálních sítích, a jako jediné umístilo přáníčko i přímo na portál. Příroděžel fórum je již nějaký delší čas neživé, každopádně je na něm za celou dobu dosti kvalitního obsahu, který je třeba uchovat. A stále vykazuje návštěvnost, jenž ukazuje, že lidé jeví o X-Fórum zájem, i když výhradně jako čtenářové a nikoliv jako diskutující.

 

X-Fórum - Vánoční přáníJeště jednou přejeme za celý projekt AzaNoviny Xmagazín A-A krásné svátky :)AzaNoviny
Xmagazín A-A

02 prosince 2022

Ani v prosinci nespíme na vavřínech, neflákáme se - Makáme

Do nového roku zbývá už necelý měsíc a my nechceme honit naše stanovené úkoly před vstupem do 9. sezóny na poslední chvíli. Proto úpravy předně na naší vlajkové lodi, tedy hlavním webu AzaNoviny, probíhají již z kraje prosince. A dokonce jsme aktuálně a neplánovaně přidali jednu novinku. Dle plánu jsme samozřejmě prodloužili hosting o další dva roky.

Změna záhlaví webu AzaNoviny

Po předešlých, spíše kosmetických, úpravách jsme už na počátku posledního měsíce roku naplnili co jsme si předsevzali. Změnili jsme dle plánu záhlaví webu AzaNoviny. V jednoduchosti je síla.. a rychlost. Před název webu jsme umístili logo AzaNovin a zároveň jsme logo Xmagazínu, které doposud bylo na tomto umístění, přesunuli v záhlaví do pravého postranního panelu. A nejen, také jsme ho aktualizovali a vylepšili, takže jeho všechny čtyři součásti korespondují se současností, a k tomu působí svěžeji. Úplně jsme zrušili widget Počasí, který se nacházel právě na pravé straně záhlaví, úplně jsme ho odstranili i jako plugin, který se díky tomu, že je to záležitost třetí strany, nemusí dlouze načítat. S tímto záhlavím tedy vstupíme do roku 2023

 

Nové záhlaví webu AzaNoviny


Nová kategorie Receptů a vaření

Neplánovaně, nýbrž vcelku logicky a pochopitelně, jsme s blížícím vánočním časem rozšířili opět kategorie naší přidružené rubriky Recepty a vaření. Po nedávno nově vzniknuvší kategorii "Zabíjačkové pokrmy" musela nutně v předvánočním čase vzniknout i kategorie Vánoční cukroví. Též jsme značně zjednodušili úvodní stránku Receptů a vaření, vypreparovali jsme všechny zbytečné prvky na stránce, takže slouží hlavně jako rozcestník kategorií. Možná ještě do konce roku proběhnou další, již menší úpravy. A buď ještě v tomto roce, anebo začátkem příští sezóny, proběhnou i změny a úpravy v jednotlivých kategoriích, neboť receptů přibývá a místa pro jednotlivé stránky ubývá, lépe řečeno je těch receptů na některých stránkách už moc, takže to budeme muset rozstránkovat. Předně u kategorie "Maso" to bude lehce obtížnější, pokut nechceme překopat celý nynější koncept.

 

Vánoční cukroví - Recepty a vaření


35 se rozrostlo na 42

O čem že je to řeč? O článku se seznamem sociálních sítí, který vznikl již v polovině minulého roku. Původně jich bylo představeno 35, nyní jsme přidali 7 dalších, takže jich je v současnosti právě 42. Celý článek jsme aktualizovali i o pár dalších záležitostí, lidé často sociální sítě vyhledávají a klikají i zdatně na náš článek, takže jsme jim chtěli poskytnout ještě rozšířenější nabídku nejrůznějších platforem.

 

Seznam 35 sociálních sítí a aplikací 2021. Znáte je všechny? - AzaNovinyMušličky nakonec


Když už jsme zřídili v Receptech a vaření novou sekci "Vánoční cukroví", tak je také třeba ji naplnit vánočními recepty. Tím prozatím nejnovějším jsou Vánoční mušličky s oříškovou náplní.

 

Vánoční mušličky s ořechovou náplní - Recepty a vaření
Vánoční mušličky s ořechovou náplní
AzaNoviny
Xmagazín A-A

22 listopadu 2022

Devátá sezóna projektu AzaNoviny Xmagazín A-A se blíží

Za pár dnů tu máme poslední měsíc v roce prosinec a s ním poslední měsíc osmé sezóny našeho projektu. Je to k nevíře ale v novém roce už budeme psát u ročníku čístici 9. Na konci roku budeme samozřejmě rekapitulovat, ale už teď můžeme říci - 8. sezóna se povedla.

Novinky a co nás čeká

Kosmetické úpravy na hlavním webu AzaNoviny

V horní liště jsme zrušili zobrazování jak datumu, tak hlavně Novinek. Přišlo nám, že je to celkem zbytečný prvek na stránce, když Nejnovější publikované články se objevují hned v úvodu levého postranního panelu. Také jsme instalovali plugin, který ukládá stránky do mezipaměti, čímž se může zrychlit jejich načítání.

Co nás čeká do konce roku

Ještě v tomto měsíci dojde k prodloužení hostingu u hlavního webu AzaNoviny, a to opět rovnou na dva roky. Projedeme a zkontrolujeme všechny weby a blogy spadající do projektu Xmagazínu a aktualizujeme vše co je již staršího data a nekloubí se se současností, překontrolujeme odkazy, doplníme informace etc. Abychom do nového roku vstupovali s tím, že je vše "v cajku".

Na webu AzaNoviny jako ikonu použijeme nově naše logo AzaNovin, logo Xmagazínu přesuneme v záhlaví do postranního panelu, kde vystřídá dosavadní widget Počasí, které se domníváme na stránkách je přebytečné. Logo Xmagazínu zaktualizujeme, páč minimálně jeden prvek neodpovídá současnému stavu. I nadále ho budou tvořit 4 základní pilíře projektu:


Listopad na AzaNovinách

Tento měsíc se nesl předně v duchu změn na sociální síti Twitter, které nastaly s novým majitelem americkým miliardářem Elonem Muskem. Z dlouhé sady článků k tomuto tématu byl zatím tím posledním článek o obnovení účtu bývalého amerického prezidenta Uživatelé Twitteru rozhodli, Trump má svůj účet zpátky. Pravděpodobně bude následovat další sada článků, neb na Twitteru se holt pořád něco děje.

Informovali jsme též o vzniku mobilní aplikace k již stávající webové stránce o naplněnosti zásobníků plynu v Česku, kterou jsme vám představili už v červenci.

 

Stav zásobníků plynu v ČR má už i mobilní aplikaci pro Android - AzaNovinyVěnovali jsme se taktéž ve dvou článcích projektu NASA Artemis, který má v budoucnu za úkol nejen osídlení Měsíce.

 
Lidé budou na Měsíci žít ještě v tomto desetiletí, plánuje NASA - AzaNovinyHumorec nakonec


Z Receptů a vaření: "Sakra jak se ty houby vlastně množí :D"

 

Houba s penisemAzaNoviny
Xmagazín A-A

04 listopadu 2022

Listopadové změny: Ukončení XAN music, nová kategorie Receptů

Máme tu listopad a pomalu se přibližujeme ku konci roku. A pro AzaNoviny ku konci osmé sezóny. Lehce se již připravujeme na vstup do devátého roku bytí projektu Xmagazín A-A. Provedli jsme pár změn, a tady pár značí opravdu dvě - ukončili jsme XAN music a přidali novou kategorii do Receptů a vaření na našem hlavním webu.

XAN music končí

Tento náš hudební kanál XAN music již po dlouhá léta nevykazoval žádnou aktivitu, nenarůstal ani se neobměňoval obsah, byl to takový pozůstatek z doby aktivní sekce na našem diskuzním fóru X-Fórum, též XAN fórum. Na tomto fóru svého času známý metalový guru Anathema vytvořil jakousi Encyklopedii tvrdé muziky, což zahrnovalo rock a všechny odnože metalu. Svůj projekt na X-Fórum zdárně dokončil, později došlo k určitým osobním rozporům a spolupráce byla ukončena. Kanál XAN music na YouTube byl do značné míry zrcadlením skladeb skupin a interpretů, které Anathema zařadil jako ukázky a představitele jednotlivých hudebních žánrů.

Encyklopedie Rocku a Metalu na X-Fórum samozřejmě zůstává, kanál na YouTube ovšem nemělo dále smyslu pražádného držet, a proto byl zrušen. Stejně dopadla kategorie Video z hlavního menu na AzaNovinách, ta obsahovala též nějaká ukázková videa a byla naprosto bez vývoje. Tudíž jsme se rozhodli tuto stránku odstranit a smazat.

Tím tedy došlo k redukci a zeštíhlení menu na AzaNovinách, kdy zůstávají položky AzaNoviny - seznam rubrik, Xmagazín - seznam hlavních stránek projektu, Amoudra, Recepty a vaření, TV program.

 

AzaNoviny - Nové redukované menu
AzaNoviny - Nové redukované menu


Recepty a vaření - Zabíjačkové pokrmy

Něco rušíme, jiné přidáváme. Na webu AzaNoviny v přidružené rubrice Recepty a vaření jsme vytvořili novou kategorii s názvem Zabíjačkové pokrmy. Na našem Pinterestu AzaNovin na nástěnce Recepty a vaření podnástěnka Zabíjačkové pokrmy existovala již dlouho, na webu ovšem nikoliv. Usoudili jsme, že se chceme i tomuto typu kulinářství aktivně věnovat, a proto jsme zmiňovanou rubriku přidali již ku stávajícím. Věříme, že to čtenářové z kulinářského prostředí ocení. Plánujeme do budoucna i další změny, neboť neustále přibývající počty receptů si to vyžádají, tudíž to bude v nadcházejícím čase i nutnost.

 

Recepty a vaření - Zabíjačkové pokrmy
Recepty a vaření - Zabíjačkové pokrmy


Tlačenka nakonec

Když zabíjačkové pokrmy, tak tlačenka. Tu si můžete sice koupit i v kdejakém marketu, ale my jsme vám předložili recept a návod, jak si ji udělat, o mnoho a mnoho chutnější (a co si budem povídat i masovější), doma.

 

Tlačenka - Recepty a vaření
TlačenkaAzaNoviny
Xmagazín A-A

26 října 2022

AzaNoviny - 7. let firemního profilu na sociální síti Pinterest

 

AzaNoviny - Firemní profil na sociální síti Pinterest

Vznik projektu AzaNoviny Xmagazín A-A se datuje k 17. červnu roku 2015. Následně a postupně vznikaly registrace na některých sociálních sítích. Na Facebooku to celé vzniklo, příspěvkem odkazujícím na první dvě čísla "starých AzaNovin". Začala výstavba webových stránek a zmiňované registrace na Google+, YouTube, Twitter a právě 26. října 2015 na Pinterest.

AzaNoviny - 7. let firemního profilu na sociální síti Pinterest

V roce 2015 a v začátcích celého projektu to byly samozřejmě hektické časy, kdy se při rozjezdu zakládalo a vznikalo kde co, když v roce následujícím zrodil se II. kanál AzaNovin, Blog AN či diskuzní fórum X-Fórum. Nutno ovšem říci, že ne úplně vše došlo nějakého naplnění, tedy obsahového naplnění. A to byl právě příklad profilu AzaNovin na Pinterestu.

Plné využití sociální sítě Pinterest nastalo až s razantním rozjezdem přidružené rubriky na hlavním webu AzaNoviny, která se věnuje kulinářství a nese název Recepty a vaření. Do té doby, tedy drtivou většinu času, firemní profil na Pinterestu jen prostě existoval, bez nějakého většího využitelného použití, bez nějakého cíleného naplňování obsahem. Je to právě letošní rok (a částečně rok minulý), kdy AzaNoviny konečně našly v Pinterestu zdatnou podporu svého hlavního webu, a tím dosáhly i další zvyšující se návštěvnosti.

Recepty a vaření tvoří stěžejní obsah Pinterestu AzaNovin

Nástěnka Recepty a vaření je jednoznačně nejrozsáhlejším místem k ukládání a tvorbě tzv. pinů. Další nástěnky jako AzaNoviny - Xmagazín A-A, Xglosy Internet a PC, Amoudra a Xkozloviny jsou tak trochu do počtu, i když i v nich čas od času přibude nějaký ten pin.

Nástěnky AzaNovina na Pinterestu
Nástěnky AzaNovin na Pinterestu

Na Receptech a vaření na Pinterestu existují podnástěnky, které v podstatě kopírují kategorie z webu: Těstoviny, Ryby, Asijská kuchyně, Špízy, Pomazánky a paštiky, Sýry, Houby, Uzeniny, Slané rolády a záviny, Slané pečivo, Saláty, Omáčky, Studená kuchyně, Nápoje a Sladné pochoutky. Jediná kategorie na Pinterestu, která nemá zrcadlení s webem, jsou Zabíjačkové pokrmy. Naopak chybí kategorie Ostatní, ovšem recepty z této kulinářské rubriky jsou ukládány přímo do nástěnky Recepty a vaření.

Recepty a vaření na Pinterestu
Recepty a vaření na Pinterestu

Pinterest je Česku populární

Sociální síť Pinterest se v České republice těší značné oblibě, a jak vyplývá i ze statistik StatCounter, v některých segmentech je navštěvovanější než jiné velké sociální sítě, což je poměrně zajímavým rozdílem oproti jiným zemím. Je jen škoda, že jsme pro AzaNoviny neobjevili sílu Pinterestu mnohem, ale opravdu mnohem dříve.

AzaNoviny
Xmagazín A-A


23 října 2022

Říjen v projektu AzaNoviny - Xmagazín A-A

Říjen v projektu AzaNoviny - Xmagazín A-A se nesl v poklidném podzimním tempu. Na našem hlavním webu se plynule zvyšuje návštěvnost, tak si přejme, nechť to vydrží - snažíme se. Na blogu Xglosy Anděl Azazel vyprodukoval zatím tři své blogové výtrusy, a do konce měsíce se prý ještě jeden chystá.


AzaNoviny

V dnešní době horentní inflace a zvyšování cen energií a mnohého dalšího lidé chudnou. I to jsme reflektovali v některých našich článcích. Česká přepravní společnost, poskytující komplexní logistické služby pro internetové obchody Zásilkovna avizovala, že průměrná hodnota objednávek doručených prostřednictvím jejich služby klesá. Více si o tom můžete přečíst v článku Zásilkovna – Průměrná hodnota objednávek klesá.

Pod vlivem současné ekonomické situace klesá i zájem o chytré telefony, celosvětový trh se smartphony má za sebou nejhorší třetí čtvrtletí od roku 2014.

 

Zájem o smartphony uvadá - AzaNovinyPřinesli jsme i článek o tom, že platforma pro streamování videa YouTube chystá v následujích týdnech zavést Popisovače. Což jsou vlastně jedinečné identifikátory, které známe i z jiných sítí - vyznačují se počátečním @. Takže se těšíme, až náš kanál (který pravda dosti opomíjíme) bude mít svůj identifikátor @azanoviny, snad nám ho nikdo nešlohne, nemáme ale povědomí o tom, že by tento název někdo používal.

 
YouTube popisovače zjednoduší vyhledávání a navazování spojení - AzaNovinyXglosy

Není divu, že se náš zakladatel Anděl Azazel na svém blogu věnoval Thunderbirdu, který vyjel s novou verzí 102. Azazel je známým obdivovatelem Mozilly a jako známá konzerva jí zůstává věrný.

 

Thunderbird 102 - Žádná Windows Pošta se naštěstí nekonala - XglosyRecept na konec

V minulosti jsme tu psali o nejúspěšnějších receptech na Recepty a vaření. Mlsné jazýčky a chuťové preference se v čase mění. Novým receptem, který si v posledním období získal srdce našich kulinářských čtenářů jsou Královské vepřové plátky.

 

Královské vepřové plátky - Recepty a vařeníAzažurnál - BLOG AN
AzaNoviny Xmagazín A-A