Seznam stránek

25 září 2020

Další a postupné úpravy hlavního webu AzaNovin.

Byl skryt úvodní velký obrázek s názvem, neb zabíral zbytečně moc místa, zůstalo logo a název v textově podobě. Změnilo se též rozložení úvodní strany. A jeden návrat, opět je na stránce ku shlédnutí video AN Na virtuály se songem Jarka Nohavici. Průběžně bude docházet k dalším úpravám a korekcím.
AzaNoviny

Vaše Naše AzaNoviny

22 září 2020

AzaNoviny EU

AzaNoviny EU

Došlo na přechod AN na vlastní doménu. V 6. sezóně již
bylo třeba některé segmenty více profesionalizovat, což se týká také
osobního blogu zakladatele AN Xglosy. AzaNoviny tedy nově najdete na doméně azanoviny.eu, samozřejmě všechny dosavadní odkazy fungují zcela normálně.

Vaše Naše AzaNoviny

19 září 2020

Pokračující úpravy jako cesta ku zkvalitnění a profesionalizaci projektu AN X-Magazínu A-A

 


Po předcházejících úpravách a zkvalitňování celého projektu byly v posledních dnech učiněny další úpravy předně na webech AzaNovin a AzaŽurnálu, které budou pokračovat i v závěru roku. Brzy ovšem nastane jedna výrazná změna, budou to vlastně dvě totožné změny na dvou webech, a to Xglosy a AzaNoviny, které povedou k větší profesionalizaci celého projektu a jednotlivých částí. Zatím nebudeme prozrazovat.

Vaše Naše AzaNoviny
X-Magazín A-A10 září 2020

Projekt PodcastyCZ oficiálně pozastaven.

Projekt AzaNovin s názvem PodcastyCZ byl pozastaven, v menu hlavního webu AzaNovin nahradily položku PodcastCZ Xkozloviny, patrně dočasně. Není vyloučeno, že projekt PodcastyCZ nebude v budoucnosti obnoven, zřejmě ovšem asi v jiné podobě. Důvodem je ta skutečnost, že není v současné době v silách AN budovat a rozvíjet tento projekt tak, aby nabyl nějaké solidní a rozsáhlejší podoby, a tím splňoval svůj účel existence.

Vaše Naše AzaNoviny