Seznam stránek

31 července 2021

Úpravy na webech Xmagazínu AzaNovin a AzaŽurnálu.

I když je léto a prázdniny v plném proudu, Xmagazín ani v tomto čase nezahálí. Došlo k určitým úpravám designu na dvou našich webech.

AzaŽurnál


Na našem druhém kanálu AzaNovin AzaŽurnálu došlo ku změně rozložení webu. Týká se to v podstatě všech, kdy AŽ přešel ze zobrazení jednoho vystředěného hlavního panelu na panely dva, tedy hlavní panel a pravý postranní panel. Též byla rozšířena úvodní strana, když pod hlavní část byly přidány články z dalších webů našeho projektu, a to z AzaNovin a Xglos. Stránky byly též opatřeny "Cookies lištou" nebo chcete-li "Sušenkou".

AzaNoviny


Na našem hlavním webu AzaNoviny byly změny skromnější, oproti AzaŽurnálu, a týkaly se pouze úvodní strany. Na tu přibyl výčet nejnovějších článků z dalších webů projektu, v tomto případě se to týkalo AzaŽurnálu a Xglos. Dále byla pozměněna spodní část "Píší jinde", která prošla malou kosmetickou úpravou a vylepšením, kdy počet článků z RSS jednotlivých webů třetích stran byl snížen na tři, ovšem krom názvů byl přidán i krátký výpis obsahu.

Na obou zmiňovaných webech došlo i k aktualizaci "Zásad ochrany osobních údajů".

Ano, ani o prázdninách Xmagazín nespí a maká. Vám, našim čtenářům, samozřejmě přejeme pohodu do druhé poloviny prázdnin, a věříme, že naše změny a vylepšení přispějí i k Vaší pohodě čtenářské.


Xmagazín A-A

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář :)