Seznam stránek

07 května 2016

I nás bude čekat migrace, Dívky AzaNovin, Veřejné prohlášení

Ano, je tomu tak, za nepříjemných událostí nejen posledních dní se budeme nově objevovat zde. Nepůjde ovšem jen o prostý přesun, naše koncepce webových stránek, a upozorňujeme že jde o množné číslo, bude něčím úplně jiným, než na co jste byli zvyklí. Věříme, že postupem času vybudujeme síť webů, které vám budou poskytovat minimálně stejný komfort jako doposud s Xmagazínem A-A. Tato stránka bude pravděpodobně sloužit jako informativní stránka a rozcestník.

Díky poslednímu vývoji se zdrží uveřejnění nového titulu Dívky AzaNovin. Běžné číslo AzaNovin můžete čekat v nejbližším čase, zcela jistě ho naleznete na FCB či G+ prozatím.

Veřejné prohlášení k poslednímu vývoji

Bude věru stručné. Teroru a zlu se nesmí ustupovat, nátlakem a cenzurou se nedáme zastrašit. Budeme se nadále aktivně  angažovat za svobodu analyzovat a šířit informace prostřednictvím elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat  politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Vaše AzaNoviny

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář :)